More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li povezati svoje računar i televizor kako bi gledao HBO GO?

Da. Ako imate HDCP konekciju s HDMI kablom i TV-om koji omogućuje tu opciju. Takođe, možete koristiti funkciju AirPlay koja vam omogućava streaming HBO GO sadržaja na vaš Apple TV. HBO GO takođe nudi i podršku za Chromecast.