More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Koji operativni sastavi su podržani?

HBO GO možete koristiti na desktop i laptop računarima na kojima je instaliran jedan od sledećih operativnih sistema: Windows 7+, Mac OS X 10.7+ (Lion). Linux operativni sistemi trenutno nisu podržani.