More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Sadržaj nije moguće preuzeti. Zašto?

Funkcija preuzimanja sadržaja (download) za sada je dostupna samo na Android uređajima s Android OS 5.0. ili novijim, kao i na iOS (Apple) telefonima i tabletima, sa iOS 10.3 ili novijim. Molimo proverite da imate instaliranu najnoviju verziju HBO GO aplikacije kako biste preuzeli sadržaj.