More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Može li korisnik da aktivira dečji način rada u offline načinu rada?

Da, to je moguće putem opcije "Zaključaj". Zaključani sadržaj neće biti vidljiv prilikom pretraživanja.