More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Moram li PIN za zaštitu za decu postaviti za svaki od svojih uređaja?

Ne. Podešavanja Zaštite za decu važe za sve uređaje na istom korisničkom računu.