More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Moram li da isključim antivirus ili firewall da bih koristio HBO GO?

Ne, isključivanje antivirusa ili firewalla nije potrebno. Ako koristite (firewall), potvrdite zahtev u kojem firewall proverava da li je dozvoljen pristup HBO GO-u.