More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li promeniti jezik aplikacije/sajta?

Jezik aplikacije moguće je promeniti unutar opcija Podešavanja. Da biste videli promene, možda ćete morati da ponovo učitate aplikaciju/sajt.