More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li preuzeti film/seriju i gledati ih dok nisam povezan na Internet (offline, download mode)?

Da! Preuzimanje (odnosno skidanje sadržaja na uređaj) dostupno je na Android mobilnim uređajima i tabletima s Android OS 8 ili novijim operativnim sistemom, kao i na iOS (Apple) mobilnim i tabletima sa iOS 13 ili novijim. Moguće je skinuti do 25 naslova za gledanje bez interneta (oflajn). Nakon preuzimanja, sadržaj možeš da pogledaš tokom 30 dana.