More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li kasnije nastaviti gledati film/seriju?

Da, u svakom trenutku možete da nastavite da gledate film/seriju od mesta na kome ste stali, na bilo kom uređaju. Uvek ćete moći da odaberete želite li sadržaj pokrenuti od početka. Napominjemo da gašenje uređaja ili nasilno prekidanje rada aplikacije tokom gledanja sadržaja može rezultirati gubitkom tog podatka.