More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li da promenim titl ili jezik sinhronizacije prilikom gledanja sadržaja?

Da. Jezik titla i sinhronizacije moguće je promeniti prilikom gledanja sadržaja, a promene su vidljive odmah.