More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Kako funkcioniše zaštita za decu?

Svaki programski sadržaj ima oznaku, a preko funkcije Zaštita za decu ograničavate pristup sadržaju neprimerenom za određeni uzrast. Ako odaberete dobnu granicu 16, prilikom pokretanja sadržaja koji nije primeren za mlađe od 16 godina, pojaviće se prozor za upis PINA zaštite za decu, bez kojeg nije moguće gledati sadržaj.