More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Kako funkcioniše opcija za preuzimanje sadržaja?

Ako je epizodu ili film moguće preuzeti, videćete opciju "Preuzmi" pored naslova. Nakon preuzimanja, sadržaj će biti dostupan u glavnom meniju pod "Preuzimanja". Preuzeti sadržaj moguće je izbrisati pomoću opcije "Izmeni". Sadržaj će biti izbrisan kada se sledeći put prijavite. Ako sadržaj ne izbrišete, pristup preuzetim naslovima će isteći 30 dana nakon preuzimanja, ali će i dalje zauzimati prostor na Vašem uređaju dok ga ne izbrišete.