More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Da li je na HBO GO-u dostupan sadržaj za odrasle?

Da. U HBO GO ponudi nalazi se i sadržaj za odrasle. Kako biste osigurali da deca ne mogu pristupiti tom sadržaju, preporučujemo da koristite opciju "Zaštita za decu".