More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Što je pravo na jednostrani raskid ugovora?

Svi naši novi pretplatnici prvih mesec dana imaju pravo da besplatno isprobaju uslugu. Ako uslugu ne želite da koristite narednog meseca, pretplatu u svakom trenutku možete otkazati.
HBO vam zapravo omogućuje da uslugu isprobate u periodu dužem od propisanih 14 dana u kojem novi kupac ima pravo da isproba proizvod.