More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Moja uplati nije bila uspješna. Što mogu napraviti?

Ako vaša uplata nije prihvaćena, molimo proverite informacije u vašem HBO GO korisničkom nalogu, datum do kojeg važi kartica i limit. Takođe, proverite može li se sa vašom karticom plaćati na internetu.