More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li se pretplatiti na HBO GO direktno onlajn, neovisno o operateru?

Da, na HBO GO se možete pretplatiti direktno onlajn ili preko jednog od naših partnera operatora.