More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Mogu li aktiviram jedan vaučer za drugim?

Ne, samo jedan vaučer može biti aktiviran tokom 12 meseci.