More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Ko može da se pretplati?

Za uspešnu registraciju na stranici i korišćenje usluge potrebno je imati najmanje 18 navršenih godina i aktivirati uslugu iz jedne od sledećih zemalja: Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Poljska, Mađarska, Rumunija, Češka. Takođe, potrebno je posedovati ispravnu platnu karticu u banci u jednoj od navedenih zemalja. Nakon registracije, pretplata će se odnositi na zemlju iz koje ste se registrovali.