More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Kako i kada plaćam pretplatu?

Ako uslugu plaćate mesečno, iznos pretplate će biti naplaćen s platne kartice oko istog datuma u mesecu kada ste se prvi put pretplatili.