More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Kako i kada plaćam pretplatu?

Pretplatu plaćate na mesečnoj bazi. Iznos pretplate se naplaćuje s Vaše platne kartice (ili putem drugog sredstva plaćanja) koju ste ostavili prilikom registracije, svakog meseca oko datuma na koji ste prvi put započeli pretplatu.