More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Prilikom reprodukcije sadržaja slika i ili zvuk su lošeg kvaliteta. Zašto se to događa?

Problemi sa lošom kvalitetom slike i zvuka najčešće se događaju zbog loše internet konekcije. Postoji više mogućih razloga - ako koristite router i problem se ponavlja, molimo vas da na nekoliko minuta isključite uređaj iz struje. Ako koristite wi-fi, molimo proverite da li je kvalitet slike bolji nakon što uređaj povežete žičano. Takođe proverite da li se šta promenilo kada ste zaustavili ostali internet promet ili ažurirali pregledač (browser). Ako to ne pomogne, molimo vas da kontaktirate korisničku podršku.