More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Moj uređaj više nije podržan. Zašto je to tako i šta mogu da uradim?

Kontinuirano radimo na poboljšanju perforrmansi i kvalitetu HBO GO usluge, što zahteva zahtevniji hardver i stoga je moguće da neki uređaji koji su bili podržani u prošlim verzijama aplikacije, to više nisu. Možete koristiti prethodno instaliranu verziju aplikacije na vašem uređaju jer HBO određeni vremenski period za njih omogućuje podršku.