More categories

  • Programska ponuda

  • O HBO GO-u

  • Tehničke informacije

  • Uređaji i platforme

  • Plaćanje i pretplata

  • Najčešća pitanja

Dobijam poruku o grešci prilikom gledanja sadržaja na računaru. Zašto se to događa?

Poruke o grešci mogu se javiti zbog različitih uzroka. Molimo pokušajte očistiti Cache i cookieje (kolačiće) u Podešavanjima svog pregledača i proverite da li je reprodukcija moguća na drugom pregledaču (browseru). Ako problem i dalje postoji, molimo vas da kontakirate našu korisničku podršku.