More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Se bo HBO GO D2C programska ponudba razlikovala od tiste preko operaterjev?

Ne, ponudba bo enaka.