More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Si lahko uporabniki ustvarimo več različnih profilov na uporabniškem računu?

Ne, trenutno te možnosti ni. Vendar neprestano razvijamo nove funkcije HBO GO storitve. Ko bo omenjena možnost na voljo vas bomo obvestili.