More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Si lahko prenesem film/serijo in vsebino gledam, ko nimam internetne povezave?

Za zdaj to ni mogoče. Za uporabo storitve je potrebna internetna povezava.