More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Lahko uporabnik brez internetne povezave aktivira otroški način delovanja?

Da, to je možno preko funkcije "Zakleni". Zaklenjena vsebina ne bo vidna med brskanjem.