More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Lahko svojo naročnino uporabljam na več različnih napravah?

Da, na eno naročnino je lahko registriranih največ 5 različnih naprav.