More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Lahko spremenim jezik aplikacije?

Jezik aplikacije lahko spremenite znotraj Nastavitev aplikacije. Ta sprememba lahko povzroči ponovno nalaganje aplikacije.