More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Lahko nastavitve Starševskega nadzora spremenim ali izključim?

Da, funkcijo lahko vedno izključite preko menija Nastavitve, pod kategorijo Starševski nadzor. Iz varnostnih razlogov je potrebno vedno po spremembi vpisati trenutni starševski PIN. Nastavitve lahko spremenite na računalniku ali mobilnem telefonu.