More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Lahko "Download" funkcijo uporabljam v tujini? (Evropska unija in Evropski gospodarski prostor)

Da.