More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Kako deluje Starševski nadzor?

Vsaka programska vsebina ima oznako, s funkcijo Starševski nadzor pa omejujete dostop do vsebin, ki niso primerne za določeno starost. Če izberete starostno mejo 16 let, potem brez starševskega PIN-a ne morete gledati vsebin, ki niso primerne za mlajše od 16 let.