More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Je HBO GO na voljo tudi na rootanih/jailbreaked napravah?

Ne, takšne naprave niso podprte, saj ne izpolnjujejo minimalnih tehničnih in varnostnih standardov.