More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Ali moram PIN za starševski nadzor nastaviti na vsaki od uporabljenih naprav?

Ne. Nastavitve veljajo za vse naprave na uporabniškem računu.