More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Ali lahko HBO GO uporabljam v tujini?

HBO GO izpolnjuje zahteve čezmejne dostopnosti (portability), kar pomeni, da lahko storitev uporabljate na področju EU, držav EEA in v Adria regiji.