More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Kako se prijavim na HBO GO newsletter?

You can sign up to the HBO GO newsletter while activating your subscription or you may also opt-in for it in the Settings menu’s Account preferences section.