More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Bo HBO GO še naprej na voljo tudi pri operaterjih?

Da, še vedno bo na voljo paketna ponudba. Sodelovanje z operaterji ostaja nespremenjeno.