More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Zakaj se naročnina plačuje s kreditno kartico?

To je najbolj pogost način plačevanja online naročnin. Poleg plačevanja s kreditnimi karticami, je plačilo mogoče tudi preko PayPala.