More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Moje plačilo ni bilo sprejeto. Kaj lahko storim?

Če vaše plačilo ni sprejeto, najprej preverite svojo kreditno kartico, nastavitve računa, datum poteka in podobno. Preverite tudi, da so nakupi preko spleta s kartico sprejeti.