More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Lahko dodajam en vavčer za drugim?

Ne, v 12 mesecih je lahko dodan le eden vavčer.