More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Kdo lahko sklene naročnino?

Če želite postati naročnik storitve HBO GO Slovenija, morate biti starejši od 18 let, registrirate pa se lahko v eni izmed naštetih držav: Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Makedonija, Bulgarija, Poljska, Madžarska, Romunija, Češka. Hkrati morate biti imetnik delujoče bančne kartice v eni izmed navedenih držav. Po registraciji se bo naročnina nanašala na državo v kateri ste se registrirali.