More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Kako in kdaj plačam naročnino?

Naročnino plačate vsak mesec. Vašo registrirano kreditno kartico (ali drugo plačilno sredstvo) bomo vsak mesec bremenili za znesek naročnine, in sicer v zelo podobnem časovnem obdobju, kot je bilo izvedeno vaše prvo plačilo.