More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Kako in kdaj plačam naročnino?

Naročnina se plačuje vsak mesec. Odtegljaj mesečne naročnine bo viden na vaši kreditni kartici s katero ste se registrirali. Odtegljaj bo vsak mesec izveden v približno enakem obdobju meseca kot ste se registrirali.