More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Prejel/a sem opozorilo o maksimalnem številu avtoriziranih naprav. Kaj moram storiti?

Napravo, ki je ne uporabljate, lahko izbrišete v Nastavitvah. Isto napravo ni mogoče ponovno avtorizirati naslednjih 24 ur.