More categories

  • Vsebina

  • Splošne informacije

  • Tehnične informacije

  • Naprave & Platforme

  • Plačilo & naročnina

  • Odpravljanje težav

Pozabil/a sem PIN za Starševski nadzor. Kaj lahko naredim?

Pozabljeni PIN za starševski nadzor lahko resetirate preko glavnega menija > Nastavitve > Starševski nadzor ali pa takrat, ko se pred predvajanjem vsebine pokaže okno za vpis PIN-a. Izberite možnost "Pozabljeni PIN" in na registrirani e-mail boste prejeli novi PIN, ki ga lahko kasneje tudi spremenite.