More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Ktoré zariadenia značky Apple sú podporované?

Apple iPhone / iPad / iPod Touch s operačným systémom iOS 12.2 a novším. Medzi podporované zariadenia patrí tiež Apple TV 4. generácie.