More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Možno funkciu sťahovanie použiť aj v zahraničí (na území Európskej únii a EHS)?

Áno, funkciu dočasného sťahovania je možné využiť aj v zahraničí.