More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Možno aktivovať "Rodičovskú kontrolu" aj v režime offline?

Áno, používateľ ju môže aktivovať pomocou ikony visiaceho zámku v ponuke nastavení.