More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Môžem zdieľať prístupové údaje s ďalšou osobou?

Rozhodne nie. Podľa zmluvných podmienok je službu oprávnená využívať len osoba s platným predplatným a členovia jej domácnosti (deti a ďalšie blízke osoby).