More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Môžem používať HBO GO aj v iných krajinách?

Áno, HBO GO spĺňa požiadavky medzinárodnej dostupnosti/prenosnosti. To znamená, že môžete využívať HBO GO v celom priestore EÚ i EEA.