More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Kvalita zvuku či obrazu zůstává špatná. Proč tomu tak je?

Problémy s kvalitou zvuku či obrazu sú najčastejšie spôsobené zlým širokopásmovým pripojením. To môže byť zapríčinené mnohými dôvodmi: k sieti môžu byť pripojené iné zariadenia, alebo je samotná vaša sieť nestabilná. Odporúčame odpojiť ostatné zariadenia od siete a reštartovať modem/smerovač. Môžete tiež zmeniť bezdrôtové pripojenie na káblové alebo aktualizovať prehliadač. Ak nič z toho nepomôže, obráťte sa na naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov.