More categories

  • Tituly na HBO GO

  • Všeobecné informácie

  • Technické informácie

  • Zariadenia a HBO GO

  • Predplatné a platby

  • Riešenie problémov

Ak potrebujete registrovať ďalšie zariadenia a máte vyčerpaný limit, musíte najprv niektoré existujúce zariadenia v sekcii Zariadenia odobrať. Upozorňujeme, že odobraté zariadenie nemôžete počas nasledujúcich 48 hodín opäť pridať.

Ak potrebujete registrovať ďalšie zariadenia a máte vyčerpaný limit, musíte najprv niektoré existujúce zariadenia v sekcii Zariadenia odobrať. Upozorňujeme, že odobraté zariadenie nemôžete počas nasledujúcich 48 hodín opäť pridať.